MẶT BẰNG CĂN HỘ

Mặt bằng căn hộ điển hình dự án Sky Symphony (Khải Hoàn Land).

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TRONG DỰ ÁN SKY SYMPHONY KHẢI HOÀN LAND.


 
Căn hộ 1 phòng ngủ Sky Symphony Nhà Bè (Khải Hoàn Land).
47m2
 Căn hộ 2 phòng ngủ 51m2 dự án Sky Symphony Nhà Bè.

51m2
 Căn hộ 2 phòng ngủ 67m2 2 vệ sinh Sky Symphony Nhà Bè.

67m2
Căn hộ 2 phòng ngủ 77m2 Sky Symphony nhà bè.
77m2 
Căn hộ 2 phòng ngủ 79m2 Sky Symphony Nhà Bè.
79m2  
Căn hộ 3 phòng ngủ Sky Symphony Nhà Bè của Khải Minh Land.
89m2